Мұрағат материалдары
Біз қорларда не табылдық: құжаттар, сызбалар, фотосуреттер, газет тіліктері мен кинохроника.